Loading

Please wait
Loading may take several seconds

EtherNet/IP™ - robusta pulsgivarserier och en gateway

Baserat på efterfrågan inom kundapplikationer har tre pulsgivarserier utvecklats med EtherNet/IP™-kommunikation.

EtherNetIP encoders & gateway

För extremt hårda miljöer, såsom stål och gruvapplikationer, finns 1000-serien tillgänglig med EtherNet/IP™ från Leine & Linde. 900-serien är väl lämpad för användning i driv- och kontrollsystem, då den kan kombinera EtherNet/IP™-kommunikation med inkrementalsignaler genom sina dubbla utgångar. I krävande miljöer med platsbrist är 600-serien med EtherNet/IP™ ett naturligt val, då den tillhör de mest robusta pulsgivarna som finns på ø58-millmimetersmarknaden.

EtherNet/IP™-funktionalitet i gatewayenhet

Produktutbudet blir ännu mer komplett med en gatewayenhet, som gör det möjligt att koppla ihop EtherNet/IP™ med EnDat-pulsgivare.

Genom att använda en gatewayenhet kan de robusta pulsgivarna klara av omgivningstemperaturer upp till 100°C, medan de mer känsliga EtherNet/IP™-kopplingarna kan placeras åtskilt, i ett skåp.

Gateway gör också att pulsgivare kan bytas utan att busskommunikationen till andra noder i nätverket störs, vilket minskar den totala nedtiden.

Leine & Linde AB

Contact

About

Support

Contact us

Feel free to contact us by phone or by e-mail!

+46-(0)152-265 00