Loading

Please wait
Loading may take several seconds

Robusta absolutgivare certifierade för Ex d- och Ex t-applikationer i zonerna 1/21

Leine & Linde kan nu erbjuda ATEX- och IECEx-certifierade roterande absolutgivare för krävande offshore-applikationer, där givaren dagligen utsätts för vibration och hårda stötar. Med en flamsäker inkapsling kan givarna användas där explosionsfarlig atmosfär är tillfälligt förekommande under normal drift.

”För våra ATEX- och IECEx-certifierade pulsgivare har vi  valt att använda samma lager som i vår underhållsfria 800-serie”, säger Linda Carnbo, produktchef inom automation. ”Valet av lager avgör givarens livslängd och vår konstruktion gör att den kan placeras i de mest krävande miljöer. Den kan utsättas för yttre påverkan dagligen i form av chock och vibrationer utan att förlora i kvalitet eller precision.” 

Flamsäker och dammsäker

Certifieringen täcker både gas (Ex d) och damm (Ex t) i Ex-zonerna 1/21. Tack vare en väl planerad utvecklingsprocess inkluderar certifieringen en stor mekanisk konfigurationsbredd. Resultatet är en stor flexibilitet med möjlighet att göra kundanpassningar, samt många tillgängliga gränssnitt.

Leine & Linde AB

Contact

About

Support

Contact us

Feel free to contact us by phone or by e-mail!

+46-(0)152-265 00