Loading

Please wait
Loading may take several seconds

Programmerbar hastighetsvakt i gateway och 800-serien

Leine & Linde HastighetsvaktEn integrerad hastighetsvakt med programmerbara nivåer  – det är det senaste funktionaliteten som utvecklats för Leine & Lindes 800-pulsgivarserie.

800-serien är ofta det självklara pulsgivarvalet när det gäller tunga industrier. Tillsammans med valfri inkremenell pulsgivare finns även möjligheten att få funktionaliteten av en programerbar hastighetsvakt genom en separat gatewaylösning.

Programmeringen görs via USB med hjälp av en PC-programvara. Upp till fyra separata reläutgångar kan programmeras i olika valda hastighetsnivåer.

Säkerhet

Förutom lösningen ovan har Leine & Linde även en hastighetsvakt integrerad i 1000-serien och säkerhetsrelaterade lösningar enligt SIL och PL. För sådana applikationer är sistnämnda lösningen en inkrementalgivare, som till exempel 800-serien, som installeras tillsammans med en extern säkerhetscertifierad hastighetsvakt. Enheten övervakar motor-relaterade säkerhetsfunktioner, såsom överhastighet, stillastående och riktning, baserat på återkoppling från givarens signaler.

Contact us

Feel free to contact us by phone or by e-mail!

+46-(0)152-265 00